România
Județul Cluj
Biblioteca municipală Turda


BIBLIONET-LUMEA ÎN BIBLIOTECA MEA

Până la sfârşitul acestui an Biblioteca Municipală „Teodor Murăşanu” Turda le va oferi utilizatorilor accesul gratuit la calculatoare cu internet prin intermediul Programului BIBLIONET-LUMEA ÎN BIBLIOTECA MEA, finanţat de Fundaţia Bill şi Melinda Gates-Global Libraries. Mai multe informaţii se află pe http://www.biblionet.ro/show/index/k/30

 

 

 

PREZENTAREA PROGRAMULUI

 

Biblionet este un program de cinci ani care le va facilita românilor accesul gratuit la informaţie, prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne în România. Prin cursurile de formare şi tehnologia furnizată, Biblionet va ajuta bibliotecile să asigure servicii în comunităţile locale sub forma unui parteneriat între IREX, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), autorităţile locale şi naţionale şi bibliotecile din ţară. Pentru a-şi atinge acest obiectiv, Biblionet se va concentra pe patru componente principale ale programului:

 

FACILITAREA ACCESULUI PUBLIC LA INFORMAŢIE:

Înfiinţarea unei reţele de biblioteci cu calculatoare cu acces public (CAP): Biblionet va sprijini cu precădere acele biblioteci care îşi stabilesc ca prioritate accesul public la informaţie şi demonstrează disponibilitatea de a-şi asuma o parte din costurile implicate în amenajarea unor noi centre cu calculatoare publice şi internet. Deoarece va dota peste 1.500 de biblioteci din România cu calculatoare printr-un proces competitiv de selecţie, Biblionet va facilita accesul gratuit la informaţie pe întreg teritoriul României.PREGĂTIREA BIBLIOTECARILOR DIN BIBLIOTECILE PUBLICE:

Furnizarea de servicii de formare pentru bibliotecari. Partenerii Biblionet vor elabora materiale de formare şi vor crea un sistem de pregătire profesională care să îi ajute pe bibliotecari să introducă noi servicii şi să dezvolte inovaţia în sistemul de biblioteci publice. Cursurile de formare îi vor ajuta pe bibliotecari să devină experţi în adaptarea noilor tehnologii la nevoile comunităţilor.

Cursuri de formare în utilizarea calculatorului pentru bibliotecarii români.

Prin înfiinţarea a 41 de centre de formare în cadrul bibliotecilor judeţene, Biblionet va furniza sistemului de biblioteci publice din România infrastructura şi materialele de curs pentru utilizarea calculatorului, care îi vor ajuta pe bibliotecari să îndrume mai bine utilizatorii bibliotecilor în privinţa calculatoarelor şi Internetului.
PROMOVAREA VALORII BIBLIOTECILOR PENTRU COMUNITĂŢI:

Parteneriat cu Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice (ANBPR). Biblionet va consolida ANBPR, ajutând asociaţia să creeze structuri administrative durabile care să poată răspunde nevoilor în continuă schimbare ale bibliotecilor moderne şi care să ofere în viitor servicii relevante bibliotecarilor din întreaga ţară.


Asistenţă oferită bibliotecarilor în dezvoltarea şi organizarea de conţinut local, în beneficiul tuturor utilizatorilor bibliotecii. Biblionet va reuni factorii de interes din cadrul instituţiilor guvernamentale şi de la nivel local pentru a organiza un conţinut care să răspundă nevoilor cetăţenilor. În urma unei evaluări a situaţiei de fapt , IREX şi partenerii săi au identificat nevoi specifice de informaţie în domeniul educaţiei, pieţei muncii, sănătăţii, dezvoltării economice şi rurale şi culturii, pentru care în prezent nu există resurse suficiente.

 

ASIGURAREA SPRIJINULUI GUVERNAMENTAL:

Implicarea administraţiei în vederea adaptării politicilor publice. Pentru a spori impactul investiţiei în tehnologie pentru bibliotecile publice, partenerii Biblionet vor depune eforturi pentru a promova relevanţa şi importanţa tot mai mare a bibliotecilor în societatea românească actuală şi nevoia de angajare a resurselor corespunzătoare noului rol al bibliotecilor.