România
Judeţul Cluj
Biblioteca municipală Turda


Instruire cu tema „Promovarea activităților de bibliotecă utilizând platforma gratuită Canva”

Astăzi, 15 noiembrie 2023, a avut loc la Filiala Oprişani a Bibliotecii Municipale „Teodor Murăşanu Turda întâlnirea bibliotecarelor din bibliotecile publice care fac parte din Centrul Metodic Turda, centru metodic constituit zonal în județul Cluj. În conformitate cu atribuţiile Bibliotecii Judeţene ”Octavian Goga” de îndrumare metodologică a bibliotecilor din judeţ, stabilite prin Legea bibliotecilor nr. 334 din 2002, art. 28, Ramona Pandelea și Olga Ardelean, metodiste din cadrul Bibliotecii Județene ”Octavian Goga” Cluj, au organizat o sesiune de instruire cu tema „Promovarea activităților de bibliotecă utilizând platforma gratuită Canva”. În cadrul activităţii interactive fiecare bibliotecar a realizat câte un afiş, un clip şi un colaj foto cu intrumentele platformei Canva şi a învăţat să realizeze şi poveşti digitale pe această platformă. Întâlnirea a prilejuit și realizarea unui schimb de experiență între bibliotecare.