România
Județul Cluj
Biblioteca municipală Turda


""Mulțumim Dr. Roxana Dinu- Serviciul Dezvoltare instituțională de la Biblioteca Națională a României!

Mulțumim pentru actualizările principalului standard de catalogare a resurselor documentare - ISBD: Descrierea bibliografică internațională standardizată, pe care ni le-ați trimis pe E-mail! Lucrarea este foarte utilă pentru actualizarea cunoștințelor profesionale ale bibliotecarelor de la Biblioteca Municipal㠔Teodor Murășanu” Turda! Revizuirile aduse în anul 2021 la prima ediţie unificată, ISBD: International Standard Bibliographic Description - Consolidated Edition (Berlin, Munich: De Gruyter Saur, 2011), apărută sub egida IFLA (Federaţia Internaţională a Asociaţiilor şi Instituţiilor Biblioteconomice), au fost traduse integral şi armonizate în cadrul textului primei versiuni româneşti, elaborate şi publicate în urmă cu cinci ani tot la Biblioteca Naţională a României. Echipa Bibliotecii Naționale a României a fost formată din: dr. Nicoleta Rahme (coordonator proiect), Cristina Marinescu, drd. Aurelia Mircescu, Adina Patriche, drd. Aurelia Perşinaru, Andreea Răsboiu, Emil Tudor și Florin Nistor.