România
Judeţul Cluj
Biblioteca municipală Turda


""Paștele în orașul meu- expoziție internațională de fotografii (20-24 Mai 2024)

Biblioteca Municipală ”Teodor Murășanu” Turda, Școala Gimnazială ”Teodor Murășanu” Turda, jud Cluj și Gimnaziul ”LUCEAFĂRUL” orașul Biruința, Raionul Sângerei, Republica Moldova organizează în perioada 20-24 Mai 2024 expoziția internațională PAȘTELE ÎN ORAȘUL MEU. Tradițiile constituie o componentă importantă a perpetuării spirituale a unui popor și au o importanță deosebită pentru cunoașterea particularităților istorice ale etnogenezei, ale istoriei, filozofiei, esteticii și eticii populare. Ele sunt sunt ADN-ul unui popor sănătos spiritual. Parteneriatul educațional internațional ”Paștele în orașul meu- expoziție de fotografii” organizat de Biblioteca Municipală ”Teodor Murășanu” Turda, Școala Gimnazială ”Teodor Murășanu” Turda și Gimnaziul ”Luceafărul” din orașul Biruința, Raionul Sângerei, Republica Moldova urmărește insuflarea în rândul elevilor a dorinţei de a păstra identitatea culturală prin cunoaşterea, păstrarea şi transmiterea tradiţiilor, obiceiurilor specifice zonei în care trăiesc și cunoașterea reciprocă a tradițiilor pascale în cele două localități din România și Republica Moldova, în contextul diversității etnice europene. Prin intermediul acestui Parteneriat, Paștele devine- SĂRBĂTOAREA CARE UNEȘTE participanții din România și Republica Moldova. Proiectul are ca obiective cunoașterea în rândul elevilor din Turda- România și a celor din orașul Biruința, Raionul Sângerei- Republica Moldova a tradițiilor Pascale, promovarea în cadrul comunităților a culturii, tradiției, a istoriei, prin cultivarea spiritului de solidaritate și sporirea prestigiului tradițiilor poporului român și a celui moldovean, realizarea acțiunilor de motivare pentru consolidarea relațiilor transfrontaliere cu impact în creșterea cunoașterii mai bine și a gradului de educație cultural-artistică în rândul populației școlare, dezvoltarea abilităţilor de informare la elevi, stimularea unei atitudini pozitive a elevilor față de tradițiile și obiceiurile altora, implicarea elevilor în activităţi educative extraşcolare, cultivarea interesului față de valorile, istoria și tradițiile locale și conștientizarea importanței păstrării, conservării și promovării a valorilor și tradițiilor. Expoziție va fi online, în evenimentul de Facebook care va cuprinde imagini din cele 2 orașe, din instituții, din școli sau grădinițe, pentru a surprinde modul în care e sărbătorit Paștele în localitățile noastre.